Triage er et redskab, der bruges til at sortere og prioritere patienter med akut opstået sygdom, efter den alvorlighedsgrad tilstanden præsenterer sig med.
Således sikres det, at patienter med størst behov bliver behandlet først.

I Aarhus benyttes "Danish Emergency Process Triage" (DEPT) systemet, der baserer sig på måling af vitalparametre (blodtryk, puls, bevidsthedsniveau m.fl.) samt henvendelsesårsag (kontaktårsagskort).


Nedenstående link giver adgang til Aarhus versionen af DEPT systemet.

Triage - DEPT v. 2.1