Om afdelingen

Ældresygdomme har ca. 150 ansatte: læger, plejepersonale, terapeuter, sekretærer, serviceassistenter som alle er ansat direkte i afdelingen.

Tværfagligt samarbejde og kontinuitet vægtes højt

Vi lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde og hvorfor terapeuterne er ansat direkte i de enkelte afsnit og funktioner. Vi vægter kontinuitet og uddannelse højt både af hensyn til patienter og personale, således har lægerne deres ”egne” patienter og er tilknyttet et bestemt afsnit/en funktion i længere tid ad gangen

Sammenhængende patientforløb er i fokus

Vi arbejder målrettet med at sikre et sammenhængende patientforløb både i afdelingen og på tværs af sektorgrænsen. Det gør vi eksempelvis ved, at hver patient får

  • tildelt et behandlerteam
  • udleveret visitkort af kontaktlægen
  • afholdt målsamtale, gerne med deltagelse af pårørende inden for det første hverdagsdøgn
  • udleveret kopi af referatet af målsamtalen
  • aftalt cirka indlæggelsesvarighed ved målsamtalen
  • ledsagelse hjem af pårørende eller personale fra afdelingen
  • mulighed for at kontakte afdelingen efter udskrivelsen ved problemer
  • kopi af udskrivelsesbrevet med hjem

Afdelingsledelse

Ledelsesstaben

Organisation

Priser

Bløde værdier

Sengeafsnit

Ambulante funktioner og teams

Udgående teams

Forskning og udvikling

Arbejdsmiljø