Vævstypelaboratoriet

Kontaktperson

Overlæge Pernille Bundgaard Koefoed-Nielsen
perkoe@rm.dk
Tlf. 29665227

Afsnitsleder Nicklas Heine Staunstrup
nickst@rm.dk
Tlf. 2477 8171

 

Kort beskrivelse af afsnittet

Hovedopgaverne i dette afsnit er at foretage udredning forud for transplantation med solide organer og stamceller, samt immunologisk rejektionsdiagnostik. Derudover udføres vævstype-analyser på patienter med mistænkt HLA-associeret sygdom.

Vævstypelaboratoriet er akkrediteret af European Federation for Immunogenetics (EFI). 

Afsnittet har regions- og højt specialiserede funktioner.

Der tilbydes lægefaglig rådgivning indenfor alle områder.

På døgnvagtbasis foretages der undersøgelser for transplantation med organer fra afdøde donorer i et skandinavisk samarbejde - ScandiaTransplant.

Analyse

Transplantationsimmunologi

  • Vævstypebestemmelse i forbindelse med organ- eller hæmatopoietisk stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation)
  • Undersøgelse for antistoffer rettet mod Human Leukocyt Antigen (HLA)
  • Crossmatch

Sygdomsrelateret vævstypediagnostik

  • på patienter med mistænkt HLA-associeret sygdom

 

Analyse Link til analysefortegnelse
(svartid fremgår i analysefortegnelsen)
Donor vævstype, inkl. smittemarkører AAB00208
Vævstype,
patient 1. type
AAB00033
Vævstype,
donor 1. type
AAB00034
Vævstype 2. type AAB00030
Patient vævstype før KMT. 1. og 2. gang. AAB00207
Vævstype, genomisk AAB00031
Crossmatch, patient AAB00320
Crossmatch, donor AAB00321
Crossmatch
Præ-Transplant
NPU26939
Flowcytometrisk crossmatch Udføres efter aftale med vagthavende læge på Blodbank og Immunologi.
Prøvetagning som ved crossmatch, patient
P-HLA-klasse-Ab gruppe NPU21367
DNA(B)-AML/ALL, nedfrysning af DNA AAB00228
Sygdomsrelaterede vævstyper i forbindelse med udredning for:
Cøliaki NPU54286
Diabetes, vævstype AAB00029
Narkolepsi AAB00027
HIV-vævstype AAB00028
HLA-B27 NPU29745
HLA-B51 NPU57063

 

Link til prøvetagningsblanket, voksne 

Link til prøvetagningsblanket, børn 

Relevante links