Formålet med udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet er at styrke den kliniske indsats bl.a. gennem implementering af resultater fra forskning og udvikling.

En systematisk og målrettet kvalitetsudvikling medvirker til at sikre høj kvalitet i de faglige ydelser til gavn for patienterne.

Eksempler på nogle af de opgaver Forsknings- og Udviklingsenheden varetager inden for kvalitetsudvikling:

  • Gennemføre afdelingens forsknings- og kvalitetsudviklingsstrategi.
  • Understøtte udvikling og implementering af evidensbaseret praksis.
  • Understøtte at klinisk praksis efterlever opstillede kvalitetsmål.
  • Vejlede terapeuter der ønsker at påbegynde eller er involveret i projekter.
  • Bistå i spørgsmål om kvalitetsudvikling.