Afdelingen er praktiksted for fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende fra VIA University College, Aarhus.

Vi har årligt ca. 26 ergoterapeutstuderende i praktik og ca. 100 fysioterapeutstuderende.

Undervisningen varetages af afdelingens kliniske undervisere.