Generelt om uddannelse

Hjerne- og Rygkirurgi er uddannelsessted for studerende og elever fra de sundhedsfaglige uddannelser. Vi prioriterer uddannelse højt og anser det for en kerneopgave på linje med pleje og behandling af patienterne. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser nederst på siden. 

De overordnede visioner for den kliniske uddannelse på Aarhus Universitetshospital er:

  • At den kliniske undervisning ved Aarhus Universitetshospital er kendt og respekteret for den højest mulige uddannelsespraksis nationalt
  • At gennemføre og udvikle den kliniske uddannelse på et højt fagligt niveau set i lyset af den videnskabelige, samfundsmæssige og uddannelsesmæssige udvikling såvel nationalt som internationalt
  • At patientens tarv altid sættes højest