Regnskabsteamet

Teamkoordinator

Kate Tougaard Rind Wiese

Tlf. 7845 0565

E-mail: katewies@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Faglig koordinator for teamet og faglig ansvarlig for opgaverne der løses i teamet.

Kvartalsregninger, afregning af hjemmedialyse, bestilling af Eurocard, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt

Regnskabsteamet - Debitor

Assistent

Anna Sørensen

Tlf. 7845 0573

E-mail: annas2@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

TR-refusion, løn refusion, interne afreginger, håndtering af patientdeposita, bogføring af bank, kvartalsregninger. 

Assistent

Gitte Egbert Lindhøj

Tlf. 7845 0574

E-mail: gitlindh@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Diverse refusioner, sygedagpenge m.v., lønbilag vedr. pension, SKAT m.v., fakturering af negativ løn, kvartalsregninger, bogføring af daglig bank

Overassistent

Niels Kirketerp

Tlf. 7845 0570

E-mail: nielkirk@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Optælling og bogføring af cafésalg og patienthotel, vekselpenge til caféerne m.v., optælling og bogføring af kassen, håndtering af patientdeposita

Regnskabsteamet - Kreditor

Assistent

Annette Zeiler

Tlf. 7845 0569

E-mail: annezeil@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfakturaer, kørselsrefusion donorer, udbetaling af el-tilskud, kørselsrefusion RCV-hjælpere, håndtering af patientdeposita, håndtering af rykkere og øvrige leverandørhenvendelser, udbetaling af personlige udlæg.

Assistent

Lone Juhl Andersen

Tlf. 7845 0572

E-mail: lonejese@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfakturaer, betaling af udenlandske fakturaer, udbetaling af el-tilskud, tandlægeregninger, håndtering af rykkere og øvrige leverandørhenvendelser, udbetaling af personlige udlæg.

Assistent

Sanni Dam Skovgaard Bendtsen

Tlf. 7845 0567

E-mail: sannbn@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontering af leverandørfakturaer, rejseafregning, betaling af udenlandske fakturaer, håndtering af rykkere og øvrige leverandørhenvendelser, udbetaling af personlige udlæg.
Medlem af den regionale ERFA-gruppe for rejseansøgningsmodulet.

Specialist

Kamilla Rytter Jensen

Tlf. 78 45 05 71

E-mail: karyje@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Vedligeholdelse af hospitalets kontoplan, afstemning af importmoms,
behandling af tabt arbejdsfortjeneste til donor, registrering af aktiver,

Kontering af leverandør fakturaer, behandling af rejseafregning, og andre ad hoc opgaver.

Specialist

Kathrine Rasmussen

Tlf. 7845 0553

E-mail: kahrsm@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Se teamets opgavebeskrivelse under generelt om Regnskab.

ITDK'er

Bestiller i RM indkøb 

Forskning og Eksterne Midler

Teamkoordinator

Lilian Øster Jensen

Tlf. 7845 0557

E-mail: lilian.jensen@.rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Faglig koordinator for teamet og faglig ansvarlig for opgaverne der løses i teamet.

Udstationeringssamtaler, gaver/arv, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt.

Assistent

Allan Bak-Pedersen

Tlf. 7845 0556

E-mail: allabakp@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Legater, gaver/arv, bankgarantier, bogføring af bank, FAS afstemning, opgørelse af formuepleje.

Assistent

Gitte Skovby

Tlf. 7845 0575

E-mail: gitte.skovby@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Dansk organdonation, elevmentor.

Assistent

Helle Horsager

Tlf. 7845 0576

E-mail: hellhors@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Udenlandske faktura.

Assistent

Helle Storgaard Petersen

Tlf. 7845 0561

E-mail: hellpete@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Udenlandske faktura, medlem af den regionale debitor ERFA-gruppe.

Specialist

Kaja Samuelsson

Tlf. 7845 0559

E-mail: kajasamu@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Udenlandske faktura, FAS afstemning, legater, NEXT projektet, Scandia Transplant.

Specialist

Mette Poulsen

Tlf. 7845 0560

E-mail: mettepou@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Kontaktperson for specifikke afdelinger ift. håndtering af projekter herunder kontering af leverandørfaktura.

Bogføring af bank, udstationeringssamtaler, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt.

Patientadministration

Teamkoordinator

Helle Høgh

Tlf. 7845 0583

E-mail: helle.hoegh@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Faglig koordinator for teamet og faglig ansvarlig for opgaverne der løses i teamet.

Gennemgang i EPJ vedr. manglende betalere og meddelelsesbreve for specifikke afdelinger samt kontaktperson, Afregning af patientbehandling, patientforsikring, medlem af diverse faglige ERFA-grupper både på AUH og regionalt.

Uddannelseskoordinator for elever i Hospitalsstaben.

Specialist

Berit Helstrup Jensen

Tlf. 7845 0581

E-mail: berit.jensen@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Gennemgang i EPJ vedr. manglende betalere og meddelelsesbreve for specifikke afdelinger samt kontaktperson.

Afregning af patientbehandling, afregning af medicin til særlige patienter.

Assistent

Susanne Skriver

Tlf. 7845 0579

E-mail: susaskri@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

Gennemgang i EPJ vedr. manglende betalere og meddelelsesbreve for specifikke afdelinger samt kontaktperson.

Afregning af patientbehandling, indberetning af EU borgere ift. refusion, afregning og betaling for knoglemarvsdonor, medlem af fora for mellemregional afregning.

Assistent

Hanne Hougesen

Tlf. 7845 0580

E-mail: hahoug@rm.dk

Primære ansvarsområder:

Gennemgang i EPJ vedr. manglende betalere og meddelelsesbreve for specifikke afdelinger samt kontaktperson.

Fakturering af diverse analyser, afregning af medicin til særlige patienter.

Kontorelever

Kontoreleverne vil i løbet af deres uddannelse afvikle noget af elevtiden i Regnskab.