Assistent

bentegandersen2.jpgBente G. Andersen

Tlf. 7845 0644

E-mail: bentande@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Lægeboliger
 • Dronningens Fortjenestemedalje
 • Jubilæumsadministration

Assistent

billede-paa-vej.gifBerit Møller Hundborg

Tlf. 7845 0652

E-mail: berimo@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Sekretariatsfunktioner i forhold til Sygefravær og Fastholdelse
 • Hjemtagning af refusioner for ansatte på særlige vilkår
 • Indhentning af timetilskud til voksenelever

Assistent

Henrik Lyngby Jakobsen

Tlf. 7845 0643

E-mail: henrjako@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Dagpengerefusioner
 • §56 aftaler

Lønkonsulent

billede-paa-vej.gifTrine Kristensen

Tlf. 7845 0646

E-mail: trinkris@rm.dk

 

 

Primære arbejdsopgaver:

 • Vikarbureau Region Midtjylland
 • E-indkomst
 • Dagpengerefusioner
 • Feriepenge info

Sekretær Alexandra Marcinkowska

alemak-bsk.jpgAlexandra Marcinkowska

Tlf.: 2977 7213

e-mail: alemar@rm.dk

 

 

Primære ansvarsområder:

 • Sekretær for Løn og Personalechef
 • Intra- og internet ansvarlig
 • Interne opgaver i Løn og Personale
 • RMUK m.fl.

Specialist

dorthebay-smidt.jpgDorthe Bay-Smidt

Tlf. 7845 0645

E-mail: dorbay@rm.dk

 

Primære ansvarsområder:

 • Afstemning af statuskonti
 • Økonomiopfølgning
 • Bruttolønsfinansierede personalegoder