MRSA

Staphylococcus aureus er en del af den normale mikrobiota i næse og svælg hos ca. 50% af alle mennesker enten permanent eller i perioder.

Raske personer, som er bærere af S. aureus, har kun en lille risiko for at bliver alvorligt syg af bakterien. Bakterien kan dog medføre hudinfektioner i rifter og sår og give anledning til bylder eller børnesår. En rask person, som bærer S. aureus, kan i sjældne tilfælde blive alvorligt syg, fx i forbindelse med operation, hvor bakterien kan medføre sårinfektion eller trænge ind i blodbanen

MRSA er forkortelsen for Methicillin resistente Staphylococcus aureus. MRSA er S. aureus, der har udviklet resistens overfor alle β-lactamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, carbapenemer).

Smittemåde

Håndhygiejne

Værnemidler

Vasketøj

Rengøring og affald

Besøgende

Fællesaktiviteter

Træningssal/-område

Sårpleje

Skilte og opslag om MRSA

Ansvar

Dokumentstyring