Funktion og opgaver

Sterilafdelingen servicerer alle afdelinger og ambulatorier på Aarhus Universitetshospital med sterile instrumenter, afvaskningssæt m.m. Alle instrumenter vaskes og kontrolleres. Herefter leveres instrumenterne til afdelingerne som sterilt gods.

Sterilafdelingen står også for indkøb og lagerstyring af de sterile varer.

På Sterilafdelingens sterillager opbevares operationsafdelingernes sterile instrumenter, sterilt engangsudstyr samt implantater. Sterillageret står for lagerstyring og bestilling af engangsudstyr til lager. Sterillageret modtager ordrer fra operationsafsnittene og pakker ordrer til både elektiv og akut kirurgi. Derudover leverer sterillagret instrumenter eller engangsudstyr i akutte situationer med en meget kort responstid.

Kvalitet og patientsikkerhed

For at sikre en høj kvalitet dokumenterer vi alle arbejdsprocesser i Sterilafdelingen elektronisk - fra vaskemaskiner og autoklaver til sterilisering af udstyr.

Kvalitet og patientsikkerhed er i højsæde, og sporbarhedssystemet sikrer, at man altid kan finde tilbage til de personer, der har pakket de enkelte instrumenter - og herunder hvilke processer de har gennemgået.

Sterillageret er ligeledes underlagt høje hygiejne- og klimakrav, som håndhæves i den daglige drift af henholdvis funktionsleder, lagerets to driftskoordinatorer, samt lagerest specialeansvarlige sygeplejersker.