Her kan du få mere viden om Aarhus Universitetshospitals overordnede organisering af grunduddannelsesområdet.

Visionen for Aarhus Universitetshospital er at tilhøre eliten af universitetshospitaler. Vi skal være patienters og fagprofessionelles sikre valg. På hospitalet varetager vi højt specialiseret behandling, forskning og uddannelse på internationalt niveau.

Grunduddannelsesområdet er organiseret i en råds og udvalgsstruktur. Denne struktur har ansvar for at støtte op om visionen og er særligt optaget af at sætte fokus på et dynamisk og innovativt lærings og uddannelsesmiljø.

På afsnits- og afdelingsniveau er uddannelserne organiseret forskelligt. Generelt gælder, at ledelserne på afdelings- og afsnits niveau har det overordnede ansvar for, at der er dynamiske og innovative lærings- og uddannelsesmiljøer og ansvarlige for at sikre de rette ressourcer og kompetencer.  Ledelserne udgør sammen med de ansvarlige inden for grunduddannelsesområdet den bærende kraft i forhold til at integrere uddannelsesopgaven i hverdagen i de øvrige kerneopgaver. (Se de enkelte afdelinger her)

Råds og udvalgsstrukturen