Fakta om "Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed"

Uddannelsen varer 3½ år og består af 14 moduler - den omfatter en basisdel og en specialeretning på uddannelsen, der hedder "Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed".

Uddannelsen giver ret til efterfølgende at søge om autorisation hos Sundhedsstyrelsen, og kvalificerer til at læse videre på master – og kandidatniveau; feks. til kandidat i klinisk ernæring eller fødevarevidenskab, eller på én af de mange pædagogiske kandidat- og masteruddannelser.

Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed har focus på ernæring, fødevarer og måltiders betydning for sundhed samt behandling og forebyggelse af sygdom, f.eks. ved diabetes, kræft, hjerte-kar-sygdom, nyresygdom, mavetarm-sygdom, knogleskørhed, overvægt og underernæring.

Gennem uddannelsen udvikles kompetencer til at samarbejde med patient/borger og ansatte i sundhedssektoren for at undersøge og løse ernæringsrelaterede problemstillinger, samt vejlede, rådgive og undervise omkring dels ernæring og mad i relation til sygdom og sundhed, dels i relation til andre forhold af betydning for menneskers mad og spisning under indlæggelse og i hverdagen.

Der indgår minimum 20 ugers praktik (klinisk uddannelse) i løbet af uddannelsen, som foregår på professionsrelevante arbejdspladser i løbet af uddannelsen.

Link til læs mere om uddannelsen på VIAs hjemmeside
og i den tilknyttede studieordning.

Læs mere om