Fakta om uddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelor niveau.

Uddannelsen varer 3½ år, er opbygget af 7 semestre, hvoraf 3 perioder foregår som klinisk undervisning bl.a. på hospitalet.

Hospitalet modtager ergoterapeutstuderende fra:

I aftalte perioder modtages ergoterapeutstuderende fra udlandet.

Kontakt

Afdelingsleder
Helle Kruuse-Andersen
Tlf. 4110 5444
E-mail: helle@aarhus.rm.dk