Fakta om uddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelor niveau.

Uddannelsen varer 3½ år, er opbygget af 7 semestre, hvoraf 3 perioder foregår som klinisk undervisning bl.a. på hospitalet

Hospitalet modtager fysioterapeutstuderende fra:

I aftalte perioder modtages fysioterapeutstuderende fra udlandet.

Kontakt

Afdelingsleder
Morten Albæk Skrydstrup
Tlf. 3161 4110
E-mail: morten.skrydstrup@auh.rm.dk