Hvad laver en industrioperatør på et hospital? Det lyder mærkeligt og giver umiddelbart ikke helt mening.

Industrioperatør er en toårig faglært uddannelse, på linje med smed eller tømrer.

Industrioperatøruddannelsen har altid haft et ry for at være meget fleksibel, da den skal tilpasse sig vidt forskellige virksomheder. Siden dens opstart i starten af 1990’erne har fokus bevæget sig væk fra industri og maskiner og over på produktion og arbejdsorganisering.

Det er denne bevægelse og fleksibilitet Aarhus Universitetshospital og midtVask udnytter ved at sætte fokus på produktion og produktionsoptimering igennem et toårigt uddannelsesprojekt, hvor rammen er industrioperatøruddannelsen.

Uddannelsen foregår i samarbejde med erhvervsskolen Tradium, der har hovedsæde i Randers. Eleverne får mulighed for at højne deres kompetencer indenfor følgende syv søjler, der udgør grundlaget for uddannelsen.

Uddannelsesprojekt hos midtVask / Aarhus Universitetshospital

MidtVask er hospitalets og regionens vaskeri, der er Danmarks største, mest effektive og mest mangfoldige vaskeri. I årerne 2013-2015 uddannes 32 elever med praktiksted på midtVask.

Uddannelsesprojektet er i gang, og der søges i øjeblikket ikke flere elever. Det er muligt, at det lykkes at starte et nyt hold op i 2015, når de 32 har fået deres svendebrev.