Jordemoderens arbejde

En jordemoder arbejder med kvinder og familier, der venter barn. Jordemoderen føder med dem og er også den, der støtter, vejleder og giver omsorg til både moderen under graviditeten samt mor og barn i perioden efter fødslen.

Jordemoderen arbejder sundhedsfremmende og støtter kvinden og familien i at udnytte egne ressourcer i den udvikling, der ligger i at blive mor/forældre/familie.

Jordemoderens arbejde er meget fascinerende og mangeartet – uanset, om det er i Danmark eller rundt om i verden. Arbejdet er en intens blanding af at være sammen med mennesker, der oplever noget helt enestående – deres barns fødsel – og en mindre intens, men fortsat et tæt samarbejde med familier i graviditeten og efter fødslen.

Uddannelsens opbygning

Jordemoderuddannelsen er en professionbacheloruddannelse. Uddannelsen varer 3 ½ år og er opdelt i semestre og moduler. Et semester varer 21 uger og indeholder to moduler. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk undervisning.

Den kliniske undervisning foregår på Aarhus Universitetshospitals svangre-, føde-, barsel-, gynækologisk- og neonatalafdelinger, samt i Jordemoderpraksis og ved hjemmefødsler. Du vil her indgå i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Praktisk information

Halvdelen af jordemoderuddannelsen foregår i klinikken. Der er 7-8 studiepladser pr. hold på Aarhus Universistetshospital. Studietidsplan foreligger 3-4 uger før starten af den kliniske periode. Studietidsplanen planlægges ud fra jordemodervejlederens vagtplan.

  • Der udleveres uniform, ikke fodtøj.
  • Der er ikke mulighed for anvisning af bolig eller vagtværelse.

Aarhus Universitetshospital modtager jordemoderstuderende fra University College i Nordjylland. Find mere om den teoretiske undervisning her Link til Jordemoderuddannelsen på UCN.