Aarhus Universitetshospital uddanner
hvert år mellem 25-40 nye lægesekretærer. Lægesekretærerne findes på stort set alle afdelinger, og den elevansvarlige lægesekretær sikrer, 
i samarbejde med afdelingens øvrige lægesekretærer, lægesekretærelevernes uddannelse.

 

Uddannelsen varer mellem 1,5 til 2 år afhængigt af, hvilken faglig baggrund, du har. Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Aarhus Business College, og uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Gennem uddannelsen bliver du kvalificeret til at varetage lægesekretærfunktioner indenfor hospitalets administrative arbejdsområde. Du kan læse mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden

Du skal selvstændigt kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner samt tilegne dig viden og erfaring indenfor bl.a.:

  • strategisk planlægning og udvikling
  • journalbehandling
  • kvalitetssikring
  • kommunikation
  • informationsformidling
  • korrespondance
  • administration
  • koordination
  • sagsbehandling

Derfor udarbejdes der en individuel uddannelsesplan for praktikperioden med ophold i tre forskellige afdelinger med mulighed for læring inden for ovennævnte områder.