Om uddannelsen

Radiografuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, hvor du uddanner dig til professionsbachelor i radiografi.

Uddannelsen varer 3 1/2 år og veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning. En radiograf arbejder med billedoptagelser af kroppens knogler og organer, enten når et menneske skal undersøges for sygdomme, eller når et menneske har behov for en bestemt type af behandling.

Optagelserne sker via røntgen, ultralyd, CT- eller MR-scannere samt udstyr i forbindelse med nuklearmedicinske- eller strålebehandlinger.

Arbejdet som radiograf kombinerer både det teknologiske (arbejde med apparatur, billeddannelse og bearbejdning af billeder) og patientkontakt, hvor omsorg, respekt og indlevelse er vigtige egenskaber. Radiografen er i daglig kontakt med mennesker i alle aldre.

Radiografuddannelsen er delt i 3 studieretninger. I løbet af din uddannelse skal du vælge én af de tre studieretninger; Radiologisk Billeddiagnostik, Stråleterapi eller Nuklearmedicinsk billeddiagnostik (udbydes ikke på UCN).

Men uanset hvilken vej, du vælger at gå, kommer du til at arbejde i et højteknologisk felt i rivende udvikling.

Studiestart 

Der er studiestart på uddannelsen to gange om året, i henholdsvis september (sommer) og februar (vinter). Ansøgning om optagelse sker i kvote 2 d. 15. marts eller kvote 1 d. 5. juli

Den kliniske undervisning:

I praktikken lærer du at omsætte din teoretiske viden til praktiske færdigheder i mødet med både teknologi og patienter.

Du lærer også at kommunikere og samarbejde med patienter og andre sundhedsprofessionelle faggrupper for at skabe de bedste resultater.

Vejledning i praktikken

I praktikken superviseres du af kliniske vejledere, som er radiografer eller røntgensygeplejersker, der er ansat på stedet og har til opgave og er uddannet til at vejlede dig i forløbet.

Du er garanteret en praktikplads gennem hele uddannelsen. Radiografskolen på UCN i Aalborg samarbejder med de fleste røntgenafdelinger i Region Nord og i Region Midt.

Ved optagelse på uddannelsen tildeles den studerende den region, hvor praktikken skal foregå de første to år.

Kontaktperson til uddannelsen:

På radiografskolen i Aalborg

Studievejleder

Kristian Vejle         

72 69 10 33

krv@ucn.dk

Kontaktperson på AUH:

Uddannelsesansvarlig radiograf

Astrid Vedsted

Røntgen & Skanning

astrveds@rm.dk

Links til uddannelsen:

www.ucn.dk