Hvad laver en ambulancebehandler? 

En færdiguddannet ambulancebehandler er en uddannet behandler, som kan udføre mange forskellige opgaver i forbindelse med ulykker og brande. En stor del af ambulancebehandlerens arbejde er at transportere syge mennesker fra et hospital til et andet. Men ambulancebehandleren skal også rykke ud til ulykker og andet, hvor folk har ringet 112. Uanset opgaven skal ambulancebehandleren være klar til at hjælpe og behandle patienten. Den hurtige indsats kan i tilspidsede situationer være med til at redde menneskeliv.

Om uddannelsen

Ambulanceredderuddannelsen er i dag opdelt i 2 niveauer; ambulancebehandler- og paramedicineruddannelsen. For at få adgang til paramedicineruddannelsen skal man dog have gennemført ambulancebehandleruddannelsen og have minimum 3 års erfaring som ambulancebehandler.

Ambulancebehandleruddannelsen er en erhvervsuddannelse, som for de fleste gennemføres på 3 år og 7 måneder. Uddannelsen er en vekseluddannelse imellem skoleforløb og praktikophold.

Når du er i praktik på Aarhus Universitetshospital, så er du fortsat ansat hos entreprenøren, der udfører ambulancetjenesten. I Region Midt er det enten hos Præhospitalet eller Falck. Du er altså ikke ansat på hospitalet.

De 2 erhvervsskoler, der uddanner ambulancebehandlere, ligger henholdsvis i Hillerød og Esbjerg. De arbejder begge sammen med sundhedsfaglige skoler om dele af uddannelsen, Hillerød med Social og Sundhedsskolen i Hillerød, Esbjerg med University College Syd (sygeplejerskeuddannelsen).

Optagelse på uddannelsen

På ambulancebehandleruddannelsen sker optagelse ved, at du søger elevstilling hos entreprenøren i Region Midt, altså hos Præhospitalet eller Falck.