Omtale af Social- og sundhedsassistentuddannelsen

En social - og sundhedsassistent assistent arbejder typisk med sundhed og omsorg i på ældreområdet, i psykiatrien eller på et sygehus. Arbejdet består blandt andet i grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse.

Fakta om uddannelsen

Adgangskrav til SOSU-uddannelsen:
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve.

Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Uddannelse til social - og sundhedsassistent er en erhvervsfaglig grunduddannelse (EUD). Uddannelsen varer mellem 3 år 10 mdr. - 4 år 7 mdr. og veksler mellem skoleundervisning og praktikophold.

Der er tre blokke af praktik mellem skoleforløbene:
40 ugers praktik i kommunal hjemmepleje
18 ugers praktik i psykiatri (enten kommunal eller på hospitalet)
40 ugers praktik, inddelt i 12 ugers praktik på hospital (somatisk praktik) + 28 ugers praktik i kommunal hjemmepleje.

Som elev ansættes du i kommunen, og tildeles praktikpladser både i kommunalt og regionalt regi. Du er derfor sikret praktikpladser.

Praktik

I praktikken bliver eleven tilknyttet en eller flere vejledere der ansvarlige for uddannelsen i praksis i samarbejde med eleven. Eleven har i praktikken mulighed for at skabe sammenhæng mellem skoleundervisning (teori) og virkelige situationer (praksis). Dette betyder, at eleven fra starten af uddannelsen vil få praktisk erfaring fra ”virkeligheden”, og den viden som opnås gennem dette anvendes som en vigtig del af hele uddannelsen.

Under uddannelsen vil eleven få mulighed for at udvikle evner til at undre sig og arbejde undersøgende i relation til konkrete sygeplejefaglige problemstillinger i praksis. Eleven kommer til at indgå i samarbejde og dialog med vejledere, sygeplejersker, klinisk social- og sundhedsassistenter og andre uddannelsessøgende som en del af det tværfaglige team.

Praktiske oplysninger:

Der er optag til uddannelsen i marts, august og november

Yderligere information om optagelse, adgangskrav m.m., se link til SOSU Østjyllands hjemmeside.

SOSU Østjylland

Hedeager 33
DK-8200 Aarhus N
Tlf.: + 45 8741 2626
Mail: sosu@sosuoj.dk
Web: sosuoj.dk