Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er en 2 årig erhvervsakademiuddannelse og afløser lægesekretæruddannelsen. Sundhedsadministrative koordinatorer arbejder tæt sammen med det øvrige sundhedspersonale og på tværs af sektorer for at skabe sammenhængende forløb for patienter og pårørende, udvikle kvaliteten i sundhedsvæsenet og udvikle nye digitale løsninger og arbejdsgange i sundhedssektoren.

Uddannelsen er bygget op om fem faglige kerneområder:

  • Sundhedsadministration og koordinering
  • Jura
  • Sundhed og sygdom
  • Kommunikation
  • Teknologi og data

Uddannelsens indhold er fordelt over fem semestre. Studerende skal på 1. og 4. semester i praktik i sammenlagt 30 uger. Praktikken finder typisk sted på hospitaler, men der vil også være mulighed for praktik i lægehuse og i den kommunale sektor.

I den praktiske del af uddannelsen bliver studerende tilknyttet en praktikvejleder, som introducerer til afdelingen og sikrer, at den enkelte studerende får mulighed for at nå semestrets læringsmål.

Studerende på Aarhus Universitetshospital er tilknyttet uddannelsesinstitutionen:

VIA University College, Campus Aarhus C
Ceresbyen
8000 Aarhus C

Yderligere information om uddannelsen, optagelse, adgangskrav m.m., se