Fakta om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau. Uddannelsen varer 3½ år, der er opbygget af 7 semestre, hvoraf flere perioder foregår som klinisk undervisning på hospitalet.

Hospitalet modtager sygeplejestuderende fra:

I kortere perioder modtages sygeplejestuderende fra øvrige sygeplejerskeuddannelser i Danmark og fra udlandet.

Se film om en studerendes oplevelse af klinisk undervisning

Læs om Link: tværsektorielle studieforløb