På Aarhus Universitetshospital har arbejder vi ud fra Region Midtjyllands Politik for Grunduddannelser.

Det betyder i store træk, at AUH prioriterer grunduddannelse af høj kvalitet, og at vi uddanner flere tusinde elever og studerende årligt inden for grunduddannelsesområdet i samarbejde og samskabelse med uddannelsesinstitutionerne.

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser sætter retningen for de indsatser, som AUH vælger at arbejde med inden for hele grunduddannelsesområdet.

Læs politikken her:

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser