Formålet med projektet

Formålet med projektet er at styrke kompetencer for studerende på sundhedsuddannelserne i at samarbejde interprofessionelt, forløbsorienteret og tværsektorielt. Endvidere er formålet at styrke de studerendes kompetencer i at samarbejde og kommunikere med patienter, pårørende og kollegaer indenfor og på tværs af organisationen.

Studieforløbet er af to ugers varighed og foregår på følgende måde: Medicin-, ergo- terapeut-, fysioterapeut- og sygeplejerskestuderende danner et team, som i en uge varetager plejen og behandlingen af en patient under dennes indlæggelsesforløb. Uge to foregår i Aarhus Kommune, hvor teamet af studerende har fokus på sektorovergangen - dels patientens oplevelse og dels kommunikationen og samarbejdet i forbindelse med udskrivelse og opfølgning i primær sektor.

InterTværs billede

Model for studieforløbet

Studieforløbet har været afprøvet flere gange på Geriatrisk Afdeling G, Neurokirurgisk Afdeling NK, Neurologisk Afdeling F og i Aarhus Kommune i perioden 2013-2014. Med afsæt i de erfaringer der systematisk er opsamlet i forbindelse med afviklingerne, er modellen udviklet.

Projektet startede i august 2012 og foregår i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College, Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital.
Der er udarbejdet en implementeringsstrategi for modellen, som strækker sig over 2015 og 2016.

Du kan læse mere om projektet i Link til projektbeskrivelsen, link til erfaringsopsamling 2013link til erfaringsopsamling 2014 og link til modelbeskrivelse 2015.

Statusrapporter

Link til statusrapport april 2018

Link til Statusrapport april 2017

Link til Statusrapport april 2016

In Between

Link til InBetween in english

 Valgfrit element - InterTværs

Link til beskrivelsen valgfrit element

 

Kontakt

Spørgsmål vedr. projektet kan stilles på mail til:

  • Karin Reinholt Laugesen, implementeringsleder, Aarhus Universitetshospital, karilaug@rm.dk

  • Tina Kramer, ph.d. stud., sygeplejersker, Aarhus Universitetshospital, tinakram@rm.dk.