Erhvervspraktik

Erhvervspraktik på Aarhus Universitetshospital henvender sig til elever fra 9. og 10. klasse, som er motiverede for de sundhedsfaglige uddannelser.

Der er mulighed for at aftale nogle få praktikdage i det omfang, der kan findes plads i afdelingerne.

Tilbuddet giver mulighed for at komme i praktik som eksempelvis:

  • serviceassistent/portør
  • køkken/kantinemedarbejder
  • sygeplejerske
  • radiograf
  • ergoterapeut
  • fysioterapeut

Forløbene planlægges i et koordineret samarbejde med Aarhus Kommunes Ungdoms- og uddannelsesvejledning.

Interesserede kan ansøge om erhvervspraktik via ungdomsuddannelses (UU)-vejlederne på den lokale folkeskole, og skal ikke henvende sig direkte i en afdeling på hospitalet om et erhvervspraktikophold.

Ansøgningen skal indsendes til funktionspostkassen AUH.erhvervspraktik@rm.dk - som tømmes to gange ugentligt. 

I praktikken følger eleven en fagperson inden de forskellige områder, som eleven på forhånd har valgt sammen med sin UU-vejleder.

U-days for gymnasieelever

Alle videregående uddannelser i Aarhus holder åbent hus i 3 dage. Det gøres for at vise, hvad de forskellige uddannelser går ud på, og for at du kan blive inspireret og få be- eller afkræftet nogle af de tanker, du går med.
Det helt særlige ved U-days er, at du får en reel oplevelse af studiemiljøet på de forskellige uddannelsessteder. Du kan møde studievejledere, studerende og undervisere, som fortæller om uddannelserne og viser dig, hvordan og hvorfor netop deres uddannelse er interessant.

Læs mere på hjemmeside om U-days for gymnasieelever

Uddannelse uden grænser

Er du interesseret i at høre om grunduddannelsesmuligheder på Aarhus Universitetshospital? Få en snak med personer, der arbejder på hospitalet og hør om de mange uddannelsesområder på stande på "Uddannelse Uden Grænser" (UUG).
UUG er Danmarks største uddannelsesmesse og afholdes hvert år i januar/februar i 5 regioner. På messen præsenteres et bredt udsnit af sundhedsuddannelserne. Desuden deltager en bred repræsentation af erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, højskoler, private og offentlige virksomheder samt en række udenlandske universiteter.

Læs mere på hjemmesiden for Uddannelse uden Grænser