På Aarhus Universitetshospital er det besluttet at, alle læger ansat i
  • Klinisk BasisUddannelse
  • Introduktionsstilling
  • Hoveduddannelsesforløb

-mindst én gang i hver ansættelse, og på det tidspunkt hvor det fremgår af målbeskrivelsen, skal have foretaget en 360 graders feedback.

360 graders feedback er en systematisk indsamling af data fra samarbejdspartnere om, hvordan en person agerer i dagligdagen. Data indsamles fra et antal
samarbejdspartnere, der oplever, hvordan personen fungerer i praksis.
Disse data sammenholdes med personens egen vurdering af sin adfærd.

360 graders feedback er et udviklingsredskab. Feedbackmodtageren får gennem processen viden om, hvordan andre opfatter hans/hendes adfærd og dermed et udgangspunkt for at udarbejde en udviklingsplan.