Oplæg fra Kick-off for UAO'er den 18. september

Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

Aktivitet

Dato

UKYL Introduktionseftermiddag

5. oktober 2022

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse

8.-9. september 2022 

UKYL netværksmøde

 

3-timers kick-off for mødeledere

27. september 2022

Temamøde Tværgående specialer

3. november 2022

Temamøde Medicinske specialer

26. oktober 2022

Temamøde Kirurgiske specialer

29. november 2022

Eksterne arrangementer

AMEE Lyon

27. august-1. sept. 2022

 

Årshjul-2017.jpg

 

  

Hjælp til at få overblik over Evaluer.dk – nye Quickguides til UAO