Nyt vedr. Funktionstidsbestemmelse

Uddannelseslæger og vejledere bedes være opmærk-somme på, at en læge højst må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i ansøgte hoveduddannelsesforløb.

I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). 

Bestemmelsen indebærer, at en læge højst må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes. Denne bestemmelse har ikke været gældende for læger, der var underlagt 6-årsfristen. 

Med bortfald af 6-års-fristen pr. 1. maj 2019 blev også læger med gennemført KBU samt visse udenlandsk uddannede læger dog omfattet af funktionstidsbestemmelserne. Disse grupper har ikke haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring. 

Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 derfor indgået aftale om, at der til og med 31. marts 2021 dispenseres fra funktionstidsbestemmelserne for følgende to lægegrupper:

  • Alle yngre læger, der har gennemført KBU
  • Læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter 1. april 2010

 

Disse to grupper kan frit søge opslåede hoveduddannelsesforløb i specialerne, hvor de har gennemført en introduktionsuddannelse. Funktionstidsbestemmelserne er uændret gældende for alle læger, der har gennemført turnusuddannelse. 

Aftalen kan ses her

______________________________________________

 

 

Du finder en liste med uddannelsesansvarlige overlæger her (pdf)