Velkommen til AUH

  Ny UKYL

Funktionsbeskrivelse for UKYL'er på AUH

Der er en lokal funktionsbeskrivelse for Aarhus Universitetshospital, der indeholder en oversigt over mulige opgaver og funktioner som inspiration. Det er på AUH en aftale om, at alle UKYLér i samarbejde med den/de uddannelsesansvarlige overlæger og afdelingsledelsen udarbejder en individuel aftale.

Du finder skema til individuel aftale om opgaver og funktioner for UKYL på AUH her....

Der er desuden i e-doc en retningslinje for UKYL funktionen på AUH

_________________________________________________

Forhåndsaftale om UKYL Funktion på AUH

Der er indgået en forhåndsaftale om UKYL-funktionen på regionalt plan mellem Region Midtjylland og Yngre Læger i 2010. Den regionale aftale vil derfor som minimum skulle opfyldes. 

Uddannelses- og undervisningskoordinerende yngre læger

Der er indgået en lokal aftale på AUH i 2014 vedrørende mulighed for at have en ekstra ²Undervisningskoordinerende yngre læge² udover det regionalt aftalte. Kravet er mere end 12 uddannelseslæger eller at afdelingen er på flere matrikler. 

YL-forhåndsaftale

_________________________________________________

Du kan hente inspiration til UKYLéns rolle i afdelingens formelle vejledning og hvad du som UKYL kan gøre for at medvirke til at øge kvaliteten af vejledningen  

UKYL worhskop: UKYL'ens rolle i afdelingens vejledning

Guide til ideer til UKYL'ens rolle i vejledningen

_________________________________________________

"Twelve tips for junior doctors interested in a career in medical education"

- download artiklen her