Den kliniske basisuddannelse (KBU) er den første deluddannelse i lægelig videreuddannelse. Stillingen skal gennemføres og godkendes for at lægen kan få "tilladelse til selvstændigt virke som læge" og fortsætte til speciallægeuddannelsen.

Uddannelsen består af 12 måneders ansættelse fordelt på 6 måneder i to specialer. Den første ansættelse skal finde sted på en hospitalsafdeling, med fokus på akutte kompetencer og patientforløb, mens den anden ansættelse finder sted i almen praksis, eller på en somatisk / psykiatrisk hospitalsafdeling. 

Her kan du finde en oversigt over uddannelsesforløb på Aarhus Universitetshospital, hvor du også kan finde uddannelsesprogrammet for det enkelte forløb.

Hvis DU skal vælge KBU stilling kan du finde mere information her.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:

Uddannelseskoordinerende overlæge Marianne Kleis Møller