MUK 2021 
Medicinsk Uddannelseskonference

Reserver allerede nu den 30. maj - 1. juni 2021 i din uddannelseskalender 

Retningslinjer for udvælgelse af deltagere i AMEE kongres

AMEE kongressen er den europæiske kongres for medicinsk uddannelse, som arrangeres af Association for Medical Education in Europe (AMEE). Kongressen afholdes 1 gang årligt i august/september.

Lægelig videreuddannelse (LVU) har midler til at finansiere deltagelse og rejse for 3-5 medlemmer af det lægelige videreuddannelsesråd på AUH. Uddannelseskoordinerende overlæger udvælger deltagerne ud fra ansøgning om deltagelse.

  • Alle medlemmer af lægeligt videreuddannelsesråd på Aarhus Universitetshospital har mulighed for at søge midler til deltagelse i AMEE kongres.
  • Kun medlemmer, der ikke har mulighed for finansiering fra anden side, kan tildeles midler fra LVU.
  • Medlemmer kan højst tildeles midler hvert 5. år

Deadline for ansøgning om midler til deltagelse er ultimo marts. Udvælgelsen sker primo april og ansøgere får direkte besked. Navnene på de udvalgte deltagere offentliggøres på hjemmesiden.

_____________________________________________

Danske arrangementer

  • DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse) Årsmøder, temadage og masterclasses

    Årsmøde 19.-20. november 2020 - Se mere her: www.dsmu.dk

_____________________________________________

Udenlandske arrangementer