Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse på tværs af afdelingerne i centret. Dette gøres gennem at medvirke til sikring af passende prioritering og fokus i lægelig videreuddannelse, herunder sikring af god kvalitet og gode rammer for videreuddannelsen i alle afdelinger.

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd

Strategisk råd for Læring, Uddannelse og Kompetenceudvikling (intranetside)

Her kan I orientere jer i referater og dagsordener, rådets kommissorium, Strategi for Læring, Uddannelse og Kompetenceudvikling samt en medlemsliste. Der er også muligt at abonnere på dagordener og referater fra intranettet, så man automatisk får en mailadvis om, at der er opdateringer.