Lægefaglig direktører
Claus Thomsen

   

Lægelige Videreuddannelse

   

Uddannelseskoordinerende Overlæge
Gitte Eriksen
Tlf. 2619 0503
E-mail: gitte.eriksen@rm.dk

 

 

Uddannelseskoordinerende Overlæge
Marianne Kleis Møller
Tlf. 2330 8461
E-mail: maamol@rm.dk

 

   

Sekretær
Pia Vestergaard Soelberg
Tlf. 2371 0359
E-mail: piavso@rm.dk  

 

   

HR-Løn og Personale

   
KBU-administrator
Kirsten Jacobsen
Tlf. 2977 7218
E-mail: kirjac@rm.dk