Specialenavn (siden er under udarbejdelse)

Specialets karakteristika
Specialets organisering
Formalia for uddannelsen i <specialet>

Introduktionsuddannelse

Specialespecifikke kurser

Uddannelsesafdelinger for introduktionsuddannelsen: 
    
    [Relevante afdelinger] 

Hoveduddannelse

Specialespecifikke kurser
- link til [videreuddannelsesekretariatet]

Her kan du finde uddannelsesprogrammerne for de enkelte forløb. 

Uddannelsesafdelinger for hoveduddannelsen: 
    
    [Relevante afdelinger]