Målgruppe

Målgruppen er udenlandske læger i speciallægeuddannelsen eller læger ansat i en evalueringsansættelse med sproglige/kommunikative vanskeligheder. Lægens sprogvanskeligheder skal være af en sådan karakter, at de står i vejen for, at lægen kan gennemføre sin speciallægeuddannelse.

Forudsætninger for at opnå støtte til sprogtest og sprogundervisning er at
lægen skal:

  • have deltaget i alle kommunale tilbud før der kan ansøges om støtte til yderligere sprogundervisning
  • acceptere at gennemføre en sprogtest
    • obs sprogtesten afgører om der er basis for at gå videre et undervisningsforløb
  • forpligte sig til at deltage aktivt i undervisningsforløbet og løse aftalte opgaver

afdelingen skal:

  • sammen med den lægen vurdere, at der er behov for en vurdering af de sproglige-kommunikative kompetencer
  • acceptere at lægen deltager i sprogtest og i sprogundervisningen

Økonomiske rammer

  • Sprogtest og sprog/kommunikationsundervisning betales 100% via Sundhedsuddannelser, Region Midt
  • Afdelingen dækker eventuelt fravær ved deltagelse i sprogtest/undervisning efter en individuel aftale lægen.

Praktiske informationer

Ved spørgsmål kontakt uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen
(tlf. 2619 0503, e-mail: gitte.eriksen@rm.dk).