Projekterne er med til at sætte fokus på den lægelige videreuddannelse i de afdelinger, der kører projekterne og flere af projekterne inddrager ikke kun afdelinger på AUH, men flere afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord. For alle projekterne gælder, at de er udtryk for et stort engagement i den lægelige videruddannelse og flere af projekterne vil kunne publiceres i peer review tidsskrifter.

Projekterne er opdelt i nye projekter påbegyndt i 2013 og igangværende projekter påbegyndt før 2013.

PhD afhandlinger

Dansk resume af Kristian Brogaard Kroghs PhD afhandling 
Realism and feedback in simulation
- Key factors for optimised resuscitation

Hvis du vil vide mere så læs afhandlingen. Er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kristian via mail krikrogh@rm.dk

__________________________________________________________________________ 

Onsdag den 9. maj havde Lægelig Videreuddannelse fornøjelsen at byde velkommen til den australske professor Victoria Brazil på AUH. Victoria havde takket ja til at holde et oplæg, som gav et inblik i hvordan man arbejder med simulationstræning "downunder".

Du kan se et sammendrag af hendes oplæg her (link til intranettet)