24.03.21

Forskningsprojektet om steroidbehandling ledes af overlæge og professor Jens Otto Lunde Jørgensen fra Aarhus Universitetshospital (foto: Novo Nordisk Fonden).

Med en bevilling på 25 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal danske forskere skabe viden om, hvordan man opdager og afhjælper bivirkninger efter langvarig behandling med binyrebarkhormon.

Forskere fra hele landet skal nu finde frem til guldstandarden for behandling med binyrebarkhormon, som har været flittigt anvendt i sundhedsvæsenet i næsten 75 år.

En af forskerne er Jens Otto Lunde Jørgensen, professor ved Aarhus Universitet og overlæge i Diabetes og Hormonsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Han har sammen med forskerkolleger fra Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og University of Leeds modtaget 25 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at skabe ny viden på området.

Mangler studier af bivirkninger
Hvert år er omkring tre procent af den danske befolkning i behandling med binyrebarkhormon, også kaldet glukokortikoider, som for eksempel lægemidlet prednisolon.

- Behandlingen i sig selv medfører betydelige bivirkninger, ligesom ophør med behandlingen kan udløse symptomer på nedsat binyrebarkhormon. Trods næsten 75 års brug af behandling med binyrebarkhormon eksisterer der ikke dedikerede studier af dens bivirkninger, siger Jens Otto Lunde Jørgensen.

- Vores projekt vil inkludere data fra danske helbredsregistre og gennemførelse af behandlingsstudier og skal munde ud i de første evidensbaserede retningslinjer for diagnostik og behandling af bivirkninger til behandling med binyrebarkhormon.

Jagten på svarene
Som en del af projektet skal der blandt andet laves et randomiseret forsøg med deltagelse af en gruppe mennesker med sygdommen muskelgigt, som er rekrutteret fra flere reumatologiske afdelinger - og som har været i længerevarende behandling med prednisolon.

Den ene halvdel behandles med hydrokortison på forskellige stadier, mens den anden halvdel får et placebomiddel. De indsamlede data skal på sigt bruges til at skræddersy behandlingen til hver enkelt patient.

Resultater kan få stor betydning
Netop fordi behandling med binyrebarkhormon er så udbredt, ser Jens Otto Lunde Jørgensen særligt store perspektiver i forskningsprojektet.

- Alene i Danmark får tre procent af befolkningen denne behandling. Derfor kan vores resultater kan komme til at betyde rigtig meget for en meget stor gruppe patienter, både nationalt og internationalt, siger han.

 

FAKTA OM FORSKNINGSPROJEKTET:

- Projektet hedder DOUBLE EDGE og er et landsdækkende projekt, som over fem år udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og University of Leeds.

- Formålet er at skabe evidensbaserede retningslinjer for diagnostik og behandling af binyrerelaterede bivirkninger til glukokortikoid-behandling (med særligt fokus på binyrebarksvigt udløst af behandlingen).

- Projektet ledes af Jens Otto Lunde Jørgensen der er overlæge på Diabetes og Hormonsygdomme på Aarhus Universitetshospital og professor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

 

Yderligere oplysninger:

Jens Otto Lunde Jørgensen, overlæge og professor, Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, mobil 20 72 73 83, e-mail: joj@clin.au.dk