17.03.21

2020 var præget af COVID-19 pandemien, som på mange måder vendte op og ned på hverdagen på Aarhus Universitetshospital. Alligevel er patienterne meget tilfredse med den behandling, de får på hospitalet, viser nye resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for 2020.

Et imødekommende personale, der samtidig er gode til at pleje deres patienter. Det er to af de områder, hvor patienterne på Aarhus Universitetshospital er mest tilfredse.

Det viser nye tal fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2020 (LUP), som bliver offentliggjort i dag. På Aarhus Universitetshospital har knap 10.000 patienter i perioden august-oktober 2020 svaret på et spørgeskema om deres oplevelse af enten et ambulant besøg eller en akut eller planlagt indlæggelse.

Særligt for gruppen af de planlagt indlagte patienter ser det flot ud, for de har den højeste tilfredshed alt i alt. Men også for de akut indlagte patienter er tilfredsheden meget høj, for de er den patientgruppe, hvor tilfredsheden ligger over landsgennemsnittet på flest enkeltområder. Samtidig ligger Aarhus Universitetshospital også på eller over landsgennemsnittet, for den del af LUP-undersøgelsen, der specifikt drejer sig om akutmodtagelserne.

- Vi har arbejdet meget med at få vendt organisationen på akutområdet, så det er de erfarne kræfter, der står i front. Det gælder både speciallægerne og de sygeplejersker, der tager imod patienterne ved receptionen i Akutafdelingen. Og vi tror på, at der er endnu mere at hente i denne organisering, siger Poul Blaabjerg, der er hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital.

Dedikerede medarbejdere
For alle besvarelserne fra patienterne gælder det, at de er meget tilfredse med personalets indsats. Både når det drejer sig om personalets imødekommenhed, deres pleje og deres måde at kommunikere mundtligt.

- På Aarhus Universitetshospital har vi arbejdet meget med at skabe et miljø, hvor trivsel og psykologisk sikkerhed har stor opmærksomhed hos ledelsen. Vi ved, at resultater skabes bedst i samarbejde, og vi forventer, at den tilgang er kendetegnende for medarbejderne.

- Det mærker både vores patienter, de pårørende og kollegerne.

Nye rammer giver tilfredse patienter
Samtidig viser undersøgelsen, at patienterne er tilfredse med hospitalets fysiske rammer, da der er en høj tilfredshed med, at afdelingens lokaler er rene.

- Efter udflytningen til det nye hospitalsbyggeri i Skejby har vi fået bedre fysiske rammer, og det tror jeg bidrager til at få en bedre oplevelse, når man kommer på hospitalet. Så det er glædeligt, at vores patienter også lægger mærke til det, siger Poul Blaabjerg.

Forbedringsarbejdet fortsætter
Aarhus Universitetshospital arbejder løbende med at forbedre kvaliteten af behandlingen og den gode oplevelse for de patienter og pårørende, der kommer på hospitalet. Derfor kigger man også nøje på de områder, hvor patienternes tilfredshed er lavest.

For LUP-undersøgelsen i 2020 drejer det sig bl.a. om informationer omkring (bi)virkninger ved ny medicin samt de pårørendes mulighed for at deltage i beslutninger om behandling. 

- Vi vil fortsat arbejde med at forbedre patientoplevelsen og patientinvolveringen på hospitalet. Herunder hvordan de pårørende kan inddrages mere i beslutninger omkring behandling.

De afdelinger på Aarhus Universitetshospital, der har en lav tilfredshed i LUP-undersøgelsen, arbejder videre med tiltag, der skal øge tilfredsheden. Desuden får et udsnit af afdelinger tilbud om at lave brugerdialoger med hjælp fra afdelingen for Kvalitet, så de derigennem kan igangsætte forbedringer.

Se undersøgelsen i sin helhed:
Læs resultaterne for LUP 2020 for Aarhus Universitetshospital

Yderligere oplysninger:
Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital, mobil 51 31 35 06 , e-mail: poul.blaabjerg@rm.dk