23.06.2021

Ledende projektsygeplejerske Karen Ottosen Møller og overlæge Birgitte Klug Albertsen. Foto: Michael Harder

En ny Forskningsenhed for Børn og Unge med Kræft skal iværksætte nye forsøgsbehandlinger og forskningsprojekter samt sikre kvalitetsovervågning af behandlingerne på AUH

På Aarhus Universitetshospital er der stærk tradition for omfattende forskning på internationalt niveau i børn og unge med kræft. Forskningen har været med til at sikre, at behandlingerne og overlevelsen har gjort store fremskridt både i Danmark og internationalt.

Center for Børn og Unge med Kræft på Aarhus Universitetshospital opretter nu en forskningsenhed der skal standardisere arbejdet med protokoller og projekter for at understøtte den forskning i kræft hos børn og unge, der er i rivende udvikling.

- Vi deltager i flere og flere avancerede behandlingsprotokoller med komplicerede forsøg, siger overlæge Birgitte Klug Albertsen.

- Deltagelse i behandlingsprotokoller medfører samarbejde nationalt og internationalt med mange samarbejdspartnere, ligesom antallet af egne forskningsprojekter og ph.d.-studerende i centret stiger og sikkert vil blive ved med at stige. Det kræver, at vi styrker vores koordinering og professionaliserer støtten til forskningen.

En serviceafdeling for forskere fra alle faggrupper

Forskningsenheden for Børn og Unge med Kræft skal blandt andet understøtte og hjælpe ph.d.-studerende og andre forskere fra alle faggrupper.

- Det er ikke, fordi vi skal gøre noget andet, eller fordi vi ikke har gjort det godt nok hidtil. Men vi skal gøre mere af det, vi allerede gør, i en organiseret og formaliseret ramme, så vi har styr på alle processer og dokumentation, og så forskerne kan koncentrere sig om det, de er bedst til, siger oversygeplejerske Lone Fredensborg, Børn og Unge.

Det handler blandt andet om at sikre, at lovgivningen og kvalitetskrav overholdes, herunder ”Good Clinical Practice” (GCP), som er den internationale kvalitetsstandard for behandlingsforsøg med mennesker. Desuden skal Forskningsheden for Børn og Unge med Kræft sikre, at de deltagende forældre og børn får en fyldestgørende information om behandlingsforsøgene.

- Vores vision er at få udbygget Forskningsenheden for Børn og Unge med Kræft til en stor Klinisk Forskningsenhed, som omfatter alle fagområder, og som kan være grundstenen i et videnscenter om børns sygdomme og deres behandling i et egentligt Børn og Unge Hospital på AUH, siger professor Søren Rittig.

Forskningsenhed for Børn og Unge med Kræft kommer til at understøtte både forskerne og det øvrige personale i Center for Børn og Unge med Kræft, som i deres daglige arbejde også bidrager til forskningen.

- Vores ambition er at skabe en Forskningsenhed, som kan støtte de tilknyttede forskere og med vores serviceydelser kan være med til at løfte kvaliteten af de enkelte projekter. Derfor kommer vi også til at indgå i en tæt dialog med hver enkelt forsker om, hvilken service og hvilke ydelser der giver værdi for det pågældende projekt. Målet er, at vi gør Center for Børn og Unge med Kræft på AUH til et attraktivt sted, for alle som vil have med forskning at gøre, siger ledende projektsygeplejerske Karen Ottosen Møller.

Fælles protokoller er både behandling og forskning

På de fire centre og afdelinger i Danmark, som behandler børn med kræft, foregår behandling og pleje efter de samme internationale protokoller og detaljerede retningslinjer, som udarbejdes af afdelingerne i fællesskab i Dansk Selskab for Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (DAPHO).

Protokollerne er de behandlingsstrategier, som ud fra den seneste viden er den bedste behandling, men da protokollerne også er forskning, bliver data fra behandlingsforløb i hele Norden, Europa eller Verden hele tiden brugt til at forbedre protokollerne, og derfor har behandlingerne og overlevelsen gjort store fremskridt.

- Alene arbejdet med indrapportering af forsøgsdata til forsøgs- og kvalitetsdatabaser er et stort og kompliceret arbejde, og det er en god ide at organisere det i en fælles forskningsenhed for at fastholde den høje kvalitet, siger Karen Ottosen Møller.

Tæt samarbejde på tværs af afdelinger og centre

De fire centre og afdelinger i Danmark har besluttet at styrke samarbejdet og koordineringen af den protokollerede behandling af børn og unge med kræft gennem en fælles national klinisk forskningsenhed på Rigshospitalet.

- Derfor passer det fint, at vi samtidig tilpasser vores struktur, så vi også standardiserer og professionaliserer vores understøttelse af forskningen og arbejdet med behandlingsprotokollerne, siger ledende projektsygeplejerske Karen Ottosen Møller.

Forskningsenheden for Børn og Unge med Kræft på Aarhus Universitetshospital kommer til at arbejde tæt sammen med andre kliniske forskningsenheder, især med den nationale kliniske forskningsenhed på Rigshospitalet, men også med de kliniske forskningsenheder på Kræftafdelingen og Blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Yderligere information

  • Professor og overlæge Søren Rittig, tlf. 2024 1005
  • Oversygeplejerske Lone Fredensborg, tlf. 5150 0194
  • Overlæge Birgitte Klug Albertsen, tlf. 2022 4643
  • Ledende projektsygeplejerske Karen Ottosen Møller, tlf. 2325 3994