14.40.21

Personer, som har fået en hovedskade med hjernerystelse eller skade på hjernen, har større risiko for at udvikle epilepsi - og risikoen stiger markant, jo flere gange det sker. Det viser et stort studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet baseret på data fra 167.000 danskere med traumatisk hjerneskade.

Hjerneskader og hjernerystelser efter stød og slag mod hovedet er ofte forbundet med langvarige symptomer som træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær. Men der kan også være mere alvorlige symptomer, hvoraf en af de mest alvorlige konsekvenser er udviklingen af epilepsi.

Det har fået forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet til at kigge nærmere på sammenhængen mellem gentagne hovedskader med påvirkning af hjernen og udviklingen af epilepsi. Resultatet er netop blevet publiceret i det internationale, videnskabelige tidskrift Brain.

Risikoen stiger ved gentagne skader
I studiet fulgte forskerne 167.000 personer, der havde været i kontakt med de danske hospitaler med mindst én hovedskade med hjernerystelse eller hjerneskade. Heraf havde ca. 21.000 pådraget sig to eller flere af sådanne hovedskader.

- Resultaterne viser, at risikoen for epilepsi er særligt høj de første to år efter en hjernerystelse eller en sværere skade af hjernen, men risikoen var også øget mange år efter, siger Kasper Lolk, der er ph.d.-studerende ved Neurologi på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

For personer med hjernerystelse var risikoen for at udvikle epilepsi ca. 2 procent 20 år efter pådragelse af første hjernerystelse, mens risikoen var lidt højere (ca. 3 procent) 20 år efter anden hjernerystelse. For personer med moderate og svære skader på hjernen var risikoen for at udvikle epilepsi noget højere; ca. 5 procent 20 år efter første hovedskade, og ca. 15 procent 20 år efter anden hovedskade.

- Studiet er et af de første, der viser, at risikoen for epilepsi stiger ved gentagne hovedskader med hjernerystelser og kraftigere påvirkning af hjernen. Vi mangler dog stadig en bedre forståelse af, om det alene er hovedskaderne, som er årsagen til epilepsi - eller om der kan være andre underliggende eller medvirkende faktorer, der kan forklare, hvorfor nogle udvikler epilepsi efter sådanne skader, mens andre ikke gør.

Forebyggelse er vigtig
Gentagne hovedskader er velkendt i flere sportsgrene - især inden for kontaktsport og for militærpersonale, som pådrager sig hovedtraumer i kampsituationer.

- Der findes ikke aktuelt en behandling, der kan forhindre udviklingen af epilepsi efter en traumatisk hjerneskade, men studier som vores kan være med til at identificere de personer, som er i risiko for at udvikle epilepsi. Det vil give lægerne bedre mulighed for at rådgive patienter med hoved- og hjerneskader og vurdere deres prognose, siger Kasper Lolk.

- Epilepsi efter hovedskader er vigtig at undgå, da epilepsi kan have store konsekvenser for livskvaliteten for de berørte personer og deres familier - og samtidig er meget omkostningstung for samfundet.

 

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: I dette nationale befolkningsstudie fulgtes mere end 2,4 mio. personer fra deres fødsel imellem 1977 og 2016. Alle personer, der blev tilset på de danske sygehuse med hjernerystelse, hjerneskade og epilepsi, blev identificeret via de danske registre. I studiet indgik flere end 167.000 personer med hjernerystelse og hjerneskade, og flere end 37.000 personer blev diagnosticeret med epilepsi.

Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Ekstern finansiering: Studiet er støttet af Novo Nordisk Fonden, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Epilepsiforeningen.

Interessekonflikter: Jakob Christensen har modtaget honorarer for at medvirke i advisory board for medicinalfirmaerne Union Chimique Belge (UCB) Nordic og Eisai. Jakob Christensen har også modtaget honorarer for at holde foredrag for UCB Nordic og Eisai og modtaget rejsemidler fra UCB Nordic. De andre forfattere har ingen interessekonflikter

 

Læs den videnskabelige artikel:

https://academic.oup.com/brain/article/144/3/875/6095703?guestAccessKey=73b7e88e-e9e9-400c-868e-23cfd1c12e65

 

Yderligere oplysninger:

Kasper Lolk, ph.d.-studerende, cand. polit, Neurologi, Aarhus Universitetshospital og  Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, e-mail: Lolk@econ.au.dk, mobil 24 26 66 60.

Jakob Christensen, overlæge, ph.d., dr.med., klinisk lektor, Neurologi, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, mobil 60 86 58 99, e-mail: jakob@clin.au.dk