28.04.21

Professor Ole Schmeltz Søgaard fra Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital viser her lægemidlet camostat mesylate. Sammen med kollegaen Mads Fuglsang Kjølby har han afprøvet, om midlet har en effekt mod COVID-19 (foto: Tonny Foghmar).

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har afprøvet, om et japansk lægemiddel mod halsbrand kan bruges til at behandle Covid-19. Forskerne har ikke kunne påvise nogen effekt, dog fortsætter forsøget, nu med højere dosis, andre steder i Europa.

Det sidste år har forskerne undersøgt, om camostat mesylate - et gammelt japansk lægemiddel mod halsbrand og betændelse i bugspytkirtlen – kan bremse Covid-19.

Og selv om halsbrand og Covid-19 umiddelbart kan synes at have lige så lidt til fælles som tandpine og fodvorter, giver det alligevel god mening at kigge nærmere på camostat mesylat som et muligt våben i kampen mod Covid-19, fortæller Mads Fuglsang Kjølby - en af forskere bag undersøgelsen.

- Vi fik ideen, da vi i marts 2020 læste en videnskabelig artikel, hvor det blev påvist, at camostat mesylat kan bremse en såkaldt gammel variant af coronavirusset. Det er den variant, som tilbage i 2002-03 gav SARS i en lang række lande. Og fordi denne gamle variant er tæt beslægtet med SARS-CoV-2 – der er den coronavirus, som er selve årsagen til Covid-19 – var det oplagt at se nærmere på camostat mesylat. Det kunne jo være, at stoffet også hæmmer Covid-19.

Ingen effekt - nu højere dosis
Forsøget er nu afsluttet, og resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift EClinicalMedicine, der udgives af The Lancet.

I alt indgik 205 patienter i forsøget, og forskerne kan ikke med statistisk sikkerhed påvise nogen positiv effekt af camostat mesylat, når det handler om at bremse Covid-19.

Midlet forkortede ikke patienternes indlæggelsestid, og det havde heller ikke nogen effekt på sygdommens sværhedsgrad.

Alligevel er camostat mesylat ikke kasseret i kampen mod Covid-19. Det siger Ole Schmeltz Søgaard, som også står bag forsøget.

- Den dosis, vi brugte i vores forsøg, har muligvis været for lav. Og i et tysk og i et japansk forsøg er man derfor nu gået i gang med at teste stoffet mod Covid-19 i langt i højere dosis. Vi er mange, som venter spændt på resultaterne af de forsøg.

I det forsøg fik patienterne, der var indlagt på hospital - 600 milligram camostat mesylat i døgnet i en periode på fem dage. Men den dosis kan altså hæves betragteligt, siger Mads Fuglsang Kjølby:

”Camostat mesylat er nøje undersøgt af de japanske lægemiddelmyndigheder, som er kendt for at være omhyggelige - og for at stille mindst lige så skrappe krav som tilsynsmyndighederne i Europa og USA. I de nye forsøg opereres der med en døgndosis på mellem 1.800- og 2.400 milligram”.

Hurtigt i handlen
Skulle forskerne finde ud af, at camostat mesylat kan hæmme Covid-19, vil midlet meget hurtigt kunne være på markedet, vurderer Mads Fuglsang Kjølby.

De to forskere er i øjeblikket ved at afprøve camostat mesylate på ambulante Covid-19-patienter i Danmark. Patienter, der bliver testet positive, men ikke er så dårlige, at de må indlægges på hospital.

Spørgsmålet er, om denne patientgruppe tidligere i deres sygdomsforløb kan have glæde af det japanske halsbrandsmiddel – altså om midlet ser ud til at kunne mindske følgerne af Covid-19. Men det er et tilbud, som er i gang, så vi har ikke nogen resultater endnu, siger Ole Schmeltz Søgaard.

 

Bag om forskningsresultatet:

  • Studiet er et klinisk forsøg. Flere sygehuse i alle fem regioner i Danmark, og et sygehus i Sverige har deltaget i forsøget.
  • Undersøgelsen er finansieret af Lundbeckfonden.
  • Den videnskabelige artikel kan læses i EClinicalMedicine.

 

Yderligere oplysninger: 
Lektor Mads Fuglsang Kjølby
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk Afdeling og Steno Diabetes Center samt Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
mads@dandrite.au.dk
Mobil: +4560866653

Professor Ole Schmeltz Søgaard
Aarhus Universitetshospital, Infektionssygdomme og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
olesoega@rm.dk
Mobil: +45 27215985