17.11.2021

Læge Sivagowry Rasalingam Mørk på Hjertesygdomme ved Aarhus Universitetshospital og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet har modtaget en Young Investigator Award fra American Heart Association i forbindelse med det årlige videnskabelige symposium om genoplivning.

Gowry Mørk modtog prisen for et abstract til symposiet, som blev bedømt af en gruppe erfarne eksperter og scorede meget højt. Hendes forskning afdækker betydningen af livstegn under langvarig hjerte-lunge-redning (HLR).

Hjertestop er en tidskritisk tilstand, hvor chancerne for overlevelse falder drastisk for hvert minut, der går, og det er derfor velkendt, at varigheden af HLR ved hjertestop har stor betydning for prognosen.

 

I det præsenterede studie undersøgte Gowry Mørk og kolleger patienter, som præsenterede "livstegn under HLR". Livstegn under HLR kan være afværgebevægelser, spontant øjenåbning/tåreflåd, gisp eller anden form for vejrtrækning. (Patienten har stadig hjertestop, men får effektiv HLR, der kan resultere i, at patienten viser livstegn).

Overlevelsen hos patienter med langvarig hjertestop i mere end 30 minutter havde en dårligere 30-dags overlevelse end patienter med hjertestop i mindre end 30 minutter (11% versus 66%). Dog steg overlevelsen til 33% blandt patienter med langvarig genoplivning, hvis de under HLR havde vist tegn til liv. Blandt patienter med langvarig genoplivning, blev 28 % udskrevet fra hospital med godt neurologisk udfald, hvis de havde vist tegn til liv under HLR.

Studiet viser altså at livstegn under HLR er en prognostisk faktor ved langvarig genoplivning.