16.08.2021

Personer med vedvarende sygdomsbekymringer, der er udløst eller forværret af coronapandemien, kan nu henvise sig selv til telemedicinsk behandling af deres helbredsangst. Alle fem regioner er gået sammen om at udrulle behandlingstilbuddet.

Det er nu muligt at henvise sig selv til internetbaseret behandling af helbredsangst udløst eller forværret ifbm. coronapandemien. Selvhenvisning er en ny måde at blive henvist på, hvor man selv tager den første kontakt i stedet for at blive henvist af sin læge.

Helbredsangst er en tilstand, hvor man er sygeligt optaget af sit helbred og frygten for at blive ramt af alvorlig sygdom. Under normale tilstande er ca. 1-2 % af befolkningen ramt i en grad, som kræver behandling. I forbindelse med Covid-19-pandemien er der tilsyneladende flere mennesker, som oplever symptomer på helbredsangst, og mennesker, som i forvejen lider af helbredsangst, kan opleve en forværring af de symptomer, som allerede var til stede.

Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital har flere års erfaring med at behandle helbredsangst via et internetbaseret behandlingsprogram, og forskning har vist god effekt af behandlingen. I forbindelse med Covid-19 har regionerne derfor besluttet at åbne for, at patienter i hele landet kan henvises fra egen læge, praktiserende speciallæge og sygehusafdeling. Og nu altså også, at man kan henvise sig selv.

Man henviser sig selv til internetbehandling ved at gå til en side om selvhenvisning for coronarelateret hebredsangst på hjemmesiden for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital og logge ind med NemID. Når man er logget ind skal man udfylde et kort spørgeskema og en samtykkeerklæring. Selvhenvisningen kan altid trækkes tilbage igen.

- Vores forskning har vist, at den internetbaserede behandling giver patienterne markant mindre helbredsangst og en bedre livskvalitet. Vi har også undersøgt, om patienterne kan finde ud af, hvornår det er relevant at henvise sig selv, og det kan de godt. Selvhenvisningsproceduren fungerer fint, det er relevante patienter, der henviser sig selv, og patienterne er glade for muligheden, siger aut. psykolog og ph.d. Ditte Hoffmann Frydendal på Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital.

Hvis selvhenvisningen tyder på, at man har helbredsangst, vil man modtage en indkaldelse i e-boks til en forsamtale. Tyder selvhenvisningen ikke på, at helbredsangst er det primære problem, vil man ligeledes blive kontaktet fra klinikken med råd og vejledning til at søge anden relevant hjælp.

Behandlingen består af et 12-ugers selvhjælpsprogram med moduler bestående af tekst, videoer og øvelser, hvor man samtidigt løbende har kontakt med en psykolog via sin computer eller tablet. Programmet er baseret på kendte og velafprøvede psykologiske principper fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som er en nyere form for kognitiv adfærdsterapi.

Behandlingen tilbydes, uanset bosted i Danmark, og er efter dialog mellem Danske Regioner og Sundhedsministeriet finansieret af 1,1 mio. kr. fra en Covid-19 Teknologipakke, der skal styrke sundhedsvæsenets indsats særligt for sårbare patientgrupper.

 

Fakta

Kendetegn ved helbredsangst

  • Tilbagevendende tanker om en mistænkt sygdom, herunder Covid-19, som er svære at stoppe igen
  • Overdreven optagethed af kroppen og dens funktioner
  • Optagethed af information om sundhed og sygdom, f.eks. google symptomer
  • Hvis man hører eller læser om sygdom, kan man hurtigt blive bange for, at man har eller får samme sygdom
  • Frygt for smitte eller forgiftninger
  • Svært ved at blive beroliget af lægelig information eller undersøgelser
  • Frygt for bivirkninger ved at tage ordineret medicin eller modtage vaccine
  • Sygdomsbekymringerne er svært forstyrrende og påvirker livskvaliteten og dagligdagen

Evt. yderligere information:

Ditte Hoffmann, aut. psykolog og ph.d., Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital: 2343 0590 / dittjese@rm.dk