24.11.21

Hvis fremtidens sundhedsvæsen skal matche patientens behov, er det afgørende at involvere patienten og pårørende i at udvikle løsningerne. Den store interesse understreger behovet for mere viden om, hvordan patienten bedst involveres i forskningsprocessen.

Center for Forskning i Patientinvolvering (ResCenPI) er på forkant med at involvere patienten som partner og i at udvikle, teste, evaluere og implementere patientinvolverende interventioner.

Centret er sammen med Aarhus Universitet vært ved en national konference 24-25. november i Aarhus med fokus på, hvordan patienten mest optimalt involveres i forskningen og dens effekt.

- Vi har længe arbejdet med at involvere patienter og give dem indflydelse på deres eget forløb ud fra individuelle behov, præferencer og viden. Men når det gælder at involvere patienter og pårørende i forskningsprocessen, mangler vi guidelines, siger sygeplejerske og lektor Lotte Ørneborg Rodkjær, som er daglig leder af Center for Forskning i Patientinvolvering.

- Forskningen viser, at de bedste løsninger skabes i et samarbejde med patienter og pårørende. Men det forudsætter, at forskerne ved, hvordan de samarbejder bedst, og at de kan måle på, om de lykkes med det, understreger Lotte Ørneborg Rodkjær.

Der er 140 deltagere på konferencen, som længe har været overtegnet og med venteliste. Deltagerne vil høre oplæg fra eksperter på området, herunder:

  • Professor Helle Terkildsen Maindal, Aarhus Universitet
  • Vicedirektør Annette Wandel, Danske Patienter
  • Professor Mogens Hørder, Odense Universitet
  • Professor Joanne Greenhalgh, Professor Suzanne Richards, begge fra University of Leeds.

Desuden vil 30 forskere fra hele Danmark præsentere igangværende forskning på området.

Center for Forskning i Patientinvolvering er et partnerskab mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland. Centret blev oprettet for to år siden, hvor Hilary L. Bekker og Lotte Ørneborg Rodkjær blev udpeget af Aarhus Universitet til at lede det. Som en del af centrets aktiviteter blev de tildelt en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til at organisere konferencen.