29.11.2021

Ny forskning viser, at danske registre tidligt ville kunne have afsløret risiko for misdannelser hos børn, hvor moren har fået epilepsimedicinen valproat i graviditeten.

Vi ved i dag, at der er en øget risiko for at føde et barn med misdannelser, hvis moren har taget epilepsimedicinen valproat under graviditeten. Lægemiddelmyndighederne har derfor siden 2009 advaret om, at valproat ikke skal bruges under graviditet og kun undtagelsesvist bør bruges af kvinder i den fødedygtige alder.

Men kunne man have opdaget risikoen tidligere, og dermed have advaret og forebygget at børn blev født med misdannelser på grund af mors brug af valproat før 2009? Det spørgsmål har forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet undersøgt ved at gennemgå registreringer af børn med større medfødte misdannelser født i perioden 1997-2014, og sammenholde disse oplysninger med oplysninger om udstedelse af recepter på epilepsimedicin.

Alene data om graviditeter, medicinforbrug og medfødte misdannelser for børn født i året 1997 viste en øget risiko for medfødte misdannelser forbundet med brug af valproat under graviditeten. I løbet af årene blev risikoen mere statistisk signifikant, efterhånden som datamængden voksede.

Risikoen for misdannelser var forøget både ved sammenligning med børn, der ikke havde været udsat for epilepsimedicin under graviditet og ved sammenligning ved børn, som havde været udsat for andre typer epilepsimedicin under graviditeten.

- Vores forskning viser, at data i de danske sundhedsregistre kunne have muliggjort en tidligere identifikation af risikoen for fosterskader ved brug af valproat i graviditeten, siger Jakob Christensen, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet. Jakob Christensen er speciallæge både i neurologi og klinisk farmakologi og har i mange år arbejdet med brug af danske registre.

- Det er et vigtigt eksempel på, hvordan danske registre kan bidrage til at identificere risiko i forbindelse med brug af medicin under graviditet meget hurtigere end de traditionelle opfølgningsstudier og tydeliggør også hvorfor der en masse gevinster at hente, hvis vi som forskere kan få hurtig adgang til opdaterede data fra registrene.

Forskerne hentede registerdata om børn født i Danmark mellem 1. januar 1997 og 31. december 2014 og deres mødre. Oplysninger brug af epilepsilægemidler blev indhentet fra Lægemiddelstatistikregisteret, og børn med større medfødte misdannelser blev identificeret i Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Registerstudie baseret på danske sundhedsregistre

Samarbejdspartnere: Center for Registerforskning (NCRR) og Centre for Integrated Register-based Research (CIRRAU), Aarhus Universitet, Haukeland Universitetssykehus og Karolinska Universitetssjukhus

Ekstern finansiering: Epilepsiforeningen, Region Midtjylland, Novo Nordisk Fonden og Danmarks Frie Forskningsfond

Interessekonflikter: Jakob Christensen har modtaget honorar for at sidde i Scientific Advisory Board for UCB Nordic og Eisai AB, honorar for at holde foredrag for UCB Nordic og Eisai AB og finansiering til en rejse fra UCB Nordic. Nils Erik Gilhus har modtaget honorar fra UCB, Roche; Ra; Argenx, Alexion, Immunovant og Merck. Torbjörn Tomson har modtaget tilskud fra Eisai, GSK, UCB, Bial, GW Pharma, Teva og Sanofi, samt honorar til Karolinska fra Eisai, Sanofi, Sun Pharma, UCB, Arvelle og GW pharma til projekter, som ikke er relateret til det aktuelle studie.

Læs den videnskabelige artikel:

Jakob Christensen, Betina Trabjerg, Yuelian Sun, Nils Erik Gilhus, Marte H. Bjørk, Torbjörn Tomson og Julie Werenberg Dreier. Prenatal exposure to valproate and risk of congenital malformations – Could we have known earlier? – a population-based cohort study. EPILEPSIA. 2021 Sep 28. DOI: 10.1111/epi.17085.

Yderligere oplysninger:

Jakob Christensen
Overlæge på Neurologi, Aarhus Universitetshospital
Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Tlf. 6086 5899, e-mail: jakob@farm.au.dk