13.06.2023

Foto Tonny Foghmar

Du hører det hele tiden: At der er behov for, at sundhedsvæsenet tænker nyt og udfordrer "plejer". Det har de gjort på AUH's Hormon- og Knoglesygdomme. Her har ledere og medarbejdere ved hjælp af en nysgerrig tilgang, nye teknologiske muligheder og inddragelse af patienter opnået at kunne omlægge seks senge i sengeafsnit til, at patienterne i stedet for indlæggelse får de samme kontroller for deres sjældne sygdomme, men med et ambulant besøg.

I arbejdet med omlægningen har der fra ledelsens side været mange kvalitetsovervejelser, der i dag kommer patienterne til gode med afdelingens nye løsning.

- Tidligere blev vores patienter med sjældne sygdomme som for eksempel akromegali mødt af medarbejdere i sengeafsnittet, der primært modtager internt akut syge medicinske patienter, og hvor medarbejderne derfor har bredde kompetencer rettet mod denne patientgruppe. I vores klinik følges patienter med sjældne sygdomme nu i en roligere ramme. Her er patienterne ikke i en akut fase, og medarbejderne har en dybere specialistviden om de sjældne tilstande, hvilket resulterer i bedre kvalitet til den enkelte patient, forklarer chefsygeplejerske i Hormon- og Knoglesygdomme, Mette Abildgaard Høi.

Mere tid til pleje af patienter med sjældne sygdomme

Sygeplejerske, Anna Thomsen, der til dagligt arbejder i Klinik for Hormon- og Knoglesygdomme beretter:

- Vi har fået positive tilbagemeldinger fra vores patienter på, at vi har omlagt deres kontrol fra at være en indlæggelse i sengeafsnit i næsten et døgn til, at patienterne nu møder ind om morgenen og kan gå hjem til middag. Det er for tre grupper af afdelingens patienter inden for AUH's højt specialiserede funktioner, hvor vi har kunne lykkedes med at omlægge fra en indlæggelse til et ambulant besøg i vores klinik, forklarer Anna Thomsen, der ser flere fordele ved den nye løsning: 

- Generelt er de patienter, som vi har indlagt i vores sengeafsnit, syge patienter, og derfor var det specielt, når der i samme afsnit kom en anden type patienter ind, som skulle indlægges til kontrol for deres sjældne sygdom. De to patienttyper kræver helt forskellig sygepleje. Derfor oplever jeg, at vi i dag med vores nye løsning yder en langt mere tilfredsstillende hjælp, fordi vi i klinikken har tid og overskud til at blive klogere på patienterne og deres sjældne sygdomme, som der alt andet lige ikke på samme måde er overskud til at kunne gå i dybden med i en travl hverdag i et sengeafsnit, forklarer Anna Thomsen. 

Patient glad for at undgå indlæggelse

Jette Aagaard har været patient i Hormon- og Knoglesygdomme siden 2012, og hun har både oplevet kontrolforløb med næsten et døgns indlæggelsestid og den nye løsning med få timers ambulant besøg.

- Jeg kommer i Klinik for Hormon- og Knoglesygdomme én gang om året til kontrol for min akromegali. Jeg er rigtig glad for, at jeg med den nye løsning slipper for at skulle overnatte på hospitalet, for ingen ønsker jo at opholde sig mere end højst nødvendigt på et hospital. Jeg føler mig set i klinikken, hvor det virker som om, at sygeplejerskerne har mere tid til mig, end det var tilfældet, når jeg var indlagt natten over i afdelingens sengeafsnit, siger Jette Aagaard.