28.08.2022

Klinisk sygeplejespecialist og lektor, Jeanette Finderup, fra Nyresygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH) og Aarhus Universitet (AU) modtager 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle og teste skræddersyede løsninger, der kan lindre nyresyges mange symptomer.

I Danmark har knap hver 10. dansker en nyresygdom og cirka 23.000 danskere har et stadie af nyresygdom, hvor de oplever symptomer på deres nyresygdom. Det er symptomer, der kræver lindring, og som for de nyresyge har største prioritet at få hjælp til. 

Netop lindring af nyresyges symptomer som følge af deres sygdom er målet i forskningsprogrammet COMFORT, som klinisk sygeplejespecialist og lektor, Jeanette Finderup, fra Nyresygdomme på AUH og AU står i spidsen for. Med en bevilling på 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Nursing Research Programme skal hun henover de næste fem år lede forskningsprojekter i et multicenterstudie i tæt samarbejde med Odense Universitetshospital og Herlev-Gentofte Hospital med mulighed for at involvere alle de 14 nyremedicinske afdelinger på danske hospitaler.  

- Vi ved fra forskning, at noget af det, som betyder allermest for nyresyge, er, at de kan få hjælp til at lindre de symptomer, de dagligt lever med som en følgevirkning af deres nyresygdom. I forskningsprogrammet COMFORT fokuseres på, hvordan vi som sygeplejersker på den bedste måde kan hjælpe nyresyge og deres pårørende med at mestre de følger, som de lever med ved svært nyresvigt, også når der er indledt dialyse. Det kan for eksempel være hudkløe, overvældende træthed og smerter i bevægeapparatet, der i den grad påvirker patienternes hverdag og forhindrer dem i at leve det liv, som de gerne vil, fortæller klinisk sygeplejespecialist og lektor, Jeanette Finderup, der til dagligt arbejder på Nyresygdomme på AUH og som lektor på AU.

Jeanette Finderup uddyber om forskningsprogrammet, som bevillingen gør mulig:

- I et fællesskab mellem de nyresyge, deres pårørende og sundhedsprofessionelle skal vi de næste fem år afdække nyresyges symptomer systematisk. Herefter skal vi udvikle løsninger til, hvordan symptomer kan lindres og opfinde et beslutningsstøtteværktøj, som kan hjælpe patienterne med at træffe de rigtige beslutninger for netop dem, så de kan få det markant bedre. Målet er at give de nyresyge viden, færdigheder og en tro på, at de selv kan gøre en kæmpeforskel, og at de selv kan stå for at lindre deres symptomer. Ofte vil symptomlindring indebære, at patienterne og deres pårørende skal foretage livsstilsændringer – et arbejde som foregår i eget hjem, og derfor vil forskningsprogrammet udvikle løsninger til, hvordan det skal kunne lade sig gøre i praksis.

Bevilling styrker sygeplejeforskning

Novo Nordisk Fondens bevilling gør det muligt at opbygge forskningskapacitet hos sygeplejersker inden for nyresygdomme med ansættelse af post-doc stipendiater, ph.d.- studerende og forskningsassistenter.

- Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden betyder, at vi kan sikre en udvidelse af antallet af sygeplejersker, der samtidig med, at de arbejder med patienterne i hverdagen på en nyremedicinsk afdeling kan forske til gavn for patienterne. Det betyder meget, at der undervejs kan rekrutteres talenter, som kan udvikle forskningsområdet og indføre fremskridt på de nyremedicinske afdelinger i hele landet til gavn for patienterne, forklarer Jeanette Finderup.

Fakta om forskningsprogrammet COMFORT

Programmet ledes af klinisk sygeplejespecialist og lektor, Jeanette Finderup, Nyresygdomme, AUH/AU i tæt samarbejde med professor Hanne Agerskov på Odense Universitetshospital, professor Hanne Konradsen på Herlev-Gentofte Hospital, professor Ann Bonner på AU/Griffith University, Australien og formand for Nyreforeningen, Malene Deele.

Der er ligeledes et internationalt advisory board tilknyttet forskergruppen.

Hvad er Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje?

Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje blev udbudt for første gang i 2015. Fonden har afsat op til 75 mio. kr. til programmet i perioden 2016-2025 til at støtte i alt 10 forskningsprogrammer med op til 7,5 mio. kr. per projekt.

Formålet med programmet er at give sygeplejersker med erfaring i forskningsledelse mulighed for at igangsætte større og længerevarende sygeplejeforskningsprojekter med mulighed for at skabe værdi i både forskningen og i patientbehandlingen.

Det er anden gang, at en forskningssygeplejerske på AUH modtager Novo Nordisk Fondens Nursing Grant.