Patient taler med læge på sengestue

15.03.2023

Forståelig mundtlig kommunikation og venlige og imødekommende medarbejdere. Det er de områder, hvor patienterne på AUH er mest tilfredse.

Det viser nye tal fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2022 (LUP), som bliver offentliggjort i dag. På AUH har 32.267 patienter og fødende i løbet af 2022 svaret på et spørgeskema om deres oplevelse af enten et ambulant besøg, en akut eller planlagt indlæggelse, et besøg på skadestuen eller deres oplevelse af en fødsel.

Flotteste resultater blandt gruppen af akut indlagte patienter

Undersøgelsen viser overordnet set, at AUH ligger enten over landsresultatet eller på samme niveau som dette på samtlige af undersøgelsens parametre.

Særligt for gruppen af de akut indlagte patienter ser det flot ud, idet hospitalet scorer over landsresultatet på alle spørgsmål. For eksempel mener 94 pct., at medarbejderne er venlige og imødekommende, og 85 pct. mener, at medarbejderne spørger ind til patientens sygdom. 

Stor anerkendelse til medarbejdere

For alle besvarelserne fra patienterne gælder det, at de er meget tilfredse med medarbejdernes indsats. Særligt når det drejer sig om deres venlighed og evne til at kommunikere på en forståelig måde.

- I en tid hvor vi i sundhedsvæsenet og på AUH undersøger, udreder og behandler virkelig mange patienter hver dag, og hvor medarbejderne har travlt, understreger patienttilfredshedsundersøgelsen, at vi under disse vilkår løser vores opgave på en rigtig flot måde. Patienternes oplevede kvalitet er meget vigtig for os. Derfor er vi enormt stolte af, at patienterne i den grad giver vores dygtige medarbejdere den anerkendelse, som de fortjener, siger lægefaglig direktør på AUH, Michael Braüner Schmidt.

Fokus på patientinvolvering er vigtigt

Som en del af AUH's strategiske ambition har hospitalet et mål om at være førende inden for patientinvolvering. Derfor er det også et område, som AUH arbejder fokuseret med, hvilket afspejler sig i undersøgelsens resultater. På flere af spørgsmålene om patientinvolvering ligger AUH nemlig over landsgennemsnittet, men derfor er det dog stadig et område, hvor AUH stræber om at forbedre sig yderligere.

- Vi står over for at skulle nytænke meget i sundhedsvæsenet - også på AUH - for at kunne behandle et stigende antal af patienter samtidig med, at vi ikke får flere medarbejdere. Vi ved, at patienterne gerne vil involveres mere, og derfor bliver én af nøglerne at involvere vores patienter i højere grad, end tilfældet allerede er i dag. På den måde kan vi sikre, at patienten får de ydelser, der passer lige præcis til den enkelte hverken mere eller mindre, mener Michael Braüner Schmidt.   

FAKTA om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser: LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse LUP Fødende og LUP Psykiatri. Aarhus Universitetshospital deltager i de tre første undersøgelser:

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 

LUP Akut ambulante omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.

LUP Fødende omfatter nybagte mødre, der har født på landets hospitaler.

OBS der er med LUP 2022 indført et nyt undersøgelseskoncept, der betyder, at det ikke er muligt at sammenligne med tidligere års resultater.

Læs mere om undersøgelsen
Læs sammendrag af resultater for AUH i LUP 2022 (pdf)

Læs hele rapporten "LUP 2022 for AUH" (pdf)

Yderligere oplysninger

Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, AUH, mobil 2728 1196, e-mail: mischm@rm.dk.