Læge Sune Rubak er nummer to fra venstre. Yasmin sidder på lejet. Foto Tonny Foghmar

26.06.2023

Når det er svært at finde årsagen til børns kroniske lungeproblemer, er det nødvendigt at udtage en prøve af lungevævet. Aarhus Universitetshospital er de første i Danmark til at kunne gennemføre cryo-lungebiopsi på børn og unge.  Det er en ny metode, hvor prøven af lungevævet fryses, før den tages ud.

Fredag den 23. juni fik det første barn i Danmark, foretaget en lungebiopsi med den nye metode.

Frysemetoden medfører både et kortere forløb for børnene og en mere brugbar biopsi. Den består i, at man via bronkoskopi, som er en kikkertundersøgelse, kan nedføre en særlig fryse-probe, som fryser et udsnit af lungevævet som man kan trække ud via bronkoskopet.

Sune Rubak er overlæge på Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme, Børn- og ungeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Han fortæller om baggrunden for at indføre den nye metode:

- Når vi ikke kan finde forklaring på børns lungeproblemer, er vi er nødt til at tage en vævsprøve ud af lungerne for at undersøge det nærmere ved patologi og finde en mulig diagnose, for dermed også at finde den rigtige behandling og samtidig have en mulighed for at overveje prognosen. Fryse-metoden er rigtig god i den sammenhæng.

Fryse-lungebiopsi

Metoden har været anvendt på voksne i flere år, også på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet og har flotte resultater, både hvad angår det at stille en diagnose, give svar til behandling og samtidig have markant mindre komplikationer end en kirurgisk lungevævsprøve.

- Ved fryse-lungevævsprøve vil patienten ofte kunne komme hjem samme dag efter kontrol- røntgenbillede af lungerne for at sikre, at der ikke er opstået en lungekollaps. Dermed undgår vi drænanlæggelse, smertebehandling og indlæggelse i langt større omfang, hvilket både er det mest optimale patientforløb og samtidig en bedre ressourceudnyttelse, forklarer Sune.

De primære risici ved fryselungebiopsi er delvis lungekollaps samt lungeblødning fra stedet, hvor man tager prøven, men risici er betydeligt mindre end ved kirurgisk lungebiopsi.

Situationen før fryse-lungebiopsi

Hidtil har børn og unge kunnet få foretaget lungevævsprøver på to måder. Sune forklarer dem sådan:

- Enten via en kikkertundersøgelse (en bronkoskopi), hvor der er anvendt en biopsitang, som er så lille, at den kan gå igennem en kanal i bronkoskopet. Det vil sige, at den er mindre end 1,2 mm og dermed har den en begrænsning i, hvor store lungevævsprøver den kan tage og samtidig hvor langt ud i lungevævet, den kan komme.

Fordelen ved denne tangbiopsi, er, at den kan gennemføres via bronkoskopi, som ikke indebærer væsentlige risici og som oftest kan barnet gå hjem samme dag. Omvendt får man på grund af størrelsen ofte ikke en passende lungevævsprøve, som indeholder det lungevæv, hvor sygdommen ofte kan sidde. Er det tilfældet vælges den anden metode:

- En kirurgisk lungebiopsi, hvor kirurgerne åbner brystkassen op udefra og skærer en biopsi af lungen fra. Den får vi et godt resultat ud af i forhold til diagnose og svar, men til gengæld har den større risiko for komplikationer, behov for indlæggelse, drænanlæggelse efter prøven, risiko for sammenklapning af lungen med mere.

Cryo- eller fryse-lungebiopsi kombinerer fordelene ved de to andre metoder.

Baggrunden for fryse-lungebiopsi til børn

Det kræver et højtspecialiseret setup at kunne håndtere cryo-lungebiopsi. Det er nu etableret ved den børnebronkoskopiske funktion på Børneoperationsgangen. Sune Rubak fik i 2022 en større bevilling fra AUHs udviklingspulje til de særlige udviklingsområder, specifikt målrettet til at etablere "Dansk Børne Bronkoskopisk Center". Cryo-lungebiopsi er et konkret resultat af denne bevilling. Siden har Børnelungeteamet sammen med børneanæstesiteamet ved børnebronkoskopisk funktion på børneoperationsgangen arbejdet målrettet på at sikre et setup, som kan håndtere cryo-lungebiopsi. Mette Veien, Jesper Hedegaard og Karsten H Gadegaard (overlæger fra anæstesi, børneoperationsgangen) har sammen med Signe Thim og Sune Rubak (børnelungelæger) samarbejdet om at gøre dette muligt. Dette indebærer dels en mængde udstyr som er på plads, dels et team af forskellige medarbejdere (operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker, anæstesilæger, børnelungelæger og flere andre, som er oplært og har de nødvendige kompetencer). Teamet har været på flere studiebesøg hos Lungesygdomme, for at blive oplært i den samlede procedure. Lungesygdomme har udført fryse-lungebiopsi på voksne gennem flere år.