Kvalitetsudviklingsgruppen

Kontaktperson

Kvalitetsansvarlig farmaceut Stine Willemann
stiwil@rm.dk
Tlf. 7845 5069

Beskrivelse af afsnittet

Kvalitetsudviklingsgruppens ansvarsområder:

  • Implementering, ajourføring og udvikling af Kvalitetsledelsessystemet, som er udarbejdet efter ISO 15189 og sikrer efterlevelse af Blodforsyningsloven, Vævsloven, Good Manufacturing Practices (dele af lovgivning vedr. lægemidler), EFI-standarder, JACIE-standarder og WMDA-standarder.

  • Behandling af afvigelser, klager, reklamationer, tilbagekaldelser o.lign. - herunder at afdække trends og iværksætte korrigerende handlinger.

  • Planlægning af og opfølgning på interne audits samt audits udført af Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og samarbejdspartnere.

  • Sikring af kvalitetskontrol, udstyrskontrol, valideringer o.lign.

  • Informere/vejlede relevant personale vedr. kvalitetsledelsessystemet, kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol.

Rekvisition

Ikke relevant

Svar

Ikke relevant

Relevante links